Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Thành lập cụm công nghiệp Tóc Tiên tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành
09:07 | 16/05/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập cụm công nghiệp Tóc Tiên tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tin Học Shinhan làm chủ đầu tư . Diện tích đất khoảng 35,92ha với tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng. Thời gian hoạt động là 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tóc Tiên với các ngành nghề hoạt động như: công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm cần ra khỏi làng nghề, khu dân cư; sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ; sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ…( theo Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng  phải làm đủ thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật có liên quan; tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Tóc Tiên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 09/6/2017.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: QĐ số 1210/QĐ-UBND)