Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấp thuận nghiên cứu lập dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phước Hội, huyện Đất Đỏ
04:29 | 16/05/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty TNHH Nguyên Vượng Hà Nội (có trụ sở chính tại số 450/1 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa) nghiên cứu đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phước Hội tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ với tổng diện tích khoảng 47 ha và vốn đầu tư khoảng 75 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Nguyên Vượng Hà Nội chủ động liên hệ với các Sở, Ngành có liên quan để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phước Hội tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý rừng phòng hộ hướng dẫn nhà đầu tư về các thủ tục để lập dự án trong khu vực đất rừng; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét về chủ trương đầu tư đối với dự án nêu trên.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Nguyên Vượng Hà Nội đề nghị nghiên cứu thực hiện dự án nêu trên với mục tiêu xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng bao gồm các hạng mục: vườn thú, bể bơi nhân tạo, khu vui chơi giải trí, khu thể thao nước, khách sạn, nhà nghỉ, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt,... Vị trí đất đề nghị đầu tư dự án nằm trong khu vực đất rừng phòng hộ, thuộc quy hoạch khu du lịch sinh thái; trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh từng chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Đa Lộc đầu tư Khu du lịch sinh thái tại khu vực này, tuy nhiên chủ đầu tư không tiến hành thủ tục đúng tiến độ nên năm 2014 UBND tỉnh đã thu hồi chủ trương đầu tư.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: CV số 4484/UBND-VP;
CV số 992/SKHĐT-ĐTKT)