Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấm dứt chủ trương đầu tư dự án Trại sản xuất giống và nuôi ương tôm công nghệ cao P&T tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
10:56 | 12/06/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản số 4153/UBND-VP ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ P&T nghiên cứu khảo sát, lập dự án Trại sản xuất giống và nuôi ương tôm công nghệ cao P&T tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, xử lý các thủ tục có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; UBND huyện Đất Đỏ thực hiện thông báo việc chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư dự án nêu trên và công bố quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt chủ trương dự án đúng theo quy định.

Lý do thu hồi: Dự án Trại sản xuất giống và nuôi ương tôm công nghệ cao P&T đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2014 nhưng đến nay nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư. Ngày 06/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ P&T về việc xem xét thu hồi dự án Trại sản xuất giống và nuôi ương tôm công nghệ cao P&T theo quy định. Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ P&T vẫn không có ý kiến phản hồi.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: CV 5585/UBND-VP; CV 1119/SKHĐT-ĐTKT)