Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ vật liệu san lấp - đá xây dựng số 04 CĐ tại huyện Côn Đảo
09:33 | 13/06/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Doanh nghiệp tư nhân Gas Minh Tâm thực hiện dự án đầu tư Khai thác mỏ vật liệu san lấp - đá xây dựng số 04 CĐ, tại huyện Côn Đảo. Diện tích khu đất khoảng 17.606 m2, với tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.451 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án khoảng 07 năm (trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 01 năm) kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mục tiêu dự án là khai thác mỏ vật liệu san lấp - đá xây dựng số 04 CĐ đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp, đá xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo, với trữ lượng mỏ khoảng 185.000 m3, công suất khai thác khoảng 15.000 m3/năm (nguyên khối).

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Trong thời hạn 12 tháng (kể từ ngày UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư), Chủ đầu tư thực hiện lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình (chuẩn bị thực hiện đầu tư), lập thủ tục thuê đất, khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mua sắm máy móc thiết bị và đưa mỏ vào hoạt động.

Ủy ban nhân dân dân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư chỉ được triển khai hoạt động đối với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện khi đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo thực hiện đầy đủ theo các nội dung bảo vệ môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện đóng cửa mỏ, ký quỹ và cải tạo phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác theo quy định của Pháp luật; thực hiện khai thác mỏ đúng theo thiết kế khai thác mỏ đã được phê duyệt; thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động đầu tư đã đăng ký. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoàn trả mặt bằng của điểm mỏ sau khai thác tạo thuận lợi trong việc thực hiện theo quy hoạch xây dựng và đường giao thông sau này.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định; có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết, thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. Chủ đầu tư phải thỏa thuận với người sử dụng đất để nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai; trong quá trình hoạt động khai thác cần đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như an toàn giao thông và thường xuyên thực hiện công tác sửa chữa các hư hỏng của tuyến đường vào mỏ phát sinh trong quá trình vận chuyến và khai thác. Trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện đúng các quy định trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và các quy định của pháp luật.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Quyết định 1525/QĐ-UBND)