Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Thay chợ xã Xuyên Mộc bằng chợ xã Bình Châu để thực hiện chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ
03:44 | 13/06/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản thống nhất việc thay chợ xã Xuyên Mộc bằng chợ xã Bình Châu để thực hiện chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ tại Huyện Xuyên Mộc.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Xuyên Mộc kịp thời tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND huyện Xuyên Mộc khẩn trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ tại địa bàn đảm bảo sử dụng khai thác đạt hiệu quả; Sở Công Thương cập nhật, bổ sung danh sách các chợ thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý theo Quyết định 3537/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trước đây chợ xã Xuyên Mộc được lựa chọn để thực hiện chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ; tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp một số khó khăn như: quy mô chợ nhỏ, vị trí chợ quá gần chợ trung tâm Huyện đang triển khai đầu tư, đồng thời cơ sở vật chất chợ còn nhiều hạn chế khó thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thực hiện. Do đó, Sở đề xuất thay chợ xã Xuyên Mộc bằng chợ xã Bình Châu cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Theo Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, Tỉnh sẽ thực hiện thí điểm đối với 05 chợ trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 1. Chợ Phường 5, đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu; 2. Chợ Phước Hải, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ; 3. Chợ Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức; 4. Chợ Xuyên Mộc, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc; 5. Chợ Châu Pha, xã Châu Pha, huyện Tân Thành.

Hiện, chợ Ngãi Giao (huyện Châu Đức) đã xây dựng xong Phương án chuyển đổi. Tại Thông báo số 169/TB-UBND ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất phương án chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác Chợ Ngãi Giao theo hình thức đấu thầu có điều kiện nhằm đảm bảo hiệu quả, ổn định kinh doanh của các tiểu thương, minh bạch và đúng pháp luật.

Giai đoạn sau năm 2020, Sở Công thương sẽ tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm để trình UBND tỉnh ban hành quy định chung về chuyển đổi mô hình, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ đối với các chợ còn lại trên địa bàn tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

(Nguồn:  CV số 5636/UBND-VP; Văn bản số  990/SCT-QLTM)