Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số năm 2018
05:45 | 09/07/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 95 người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Danh sách bao gồm 83 nam và 12 nữ thuộc nhiều dân tộc như: Châu Ro, Hoa, Khơme, Thái, Tày, Nùng, Mường, Kinh; trong đó có 32 người ở huyện Châu Đức, 31 người ở huyện Xuyên Mộc, 11 người ở Thị xã Phú Mỹ, 04 người ở huyện Long Điền, 11 người ở huyện Đất Đỏ, 03 người ở Thành phố Bà Rịa và 03 người ở Thành phố Vũng Tàu.

Danh sách cụ thể xem tại Quyết định số 1768/QĐ-UBND.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT