Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
BR-VT sẽ thí điểm trang bị hệ thống camera giám sát trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
04:47 | 10/07/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương thí điểm trang bị hệ thống camera giám sát trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc trang bị sẽ được thực hiện cho 12 trường mầm non, trong đó: huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền mỗi huyện 01 trường; thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, thị trấn Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc mỗi địa phương 02 trường. Kinh phí được duyệt để thực hiện việc này khoảng 16 tỷ đồng.

Để công tác triển khai đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến của UBND các huyện, thị xã, thành phố để thống nhất trong việc lựa chọn các cơ sở giáo dục mầm non công lập thực hiện thí điểm trang bị camera giám sát; giao Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định đề cương chi tiết, dự toán kinh phí theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo và báo cáo trình UBND tỉnh theo quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được giao trách nhiệm xây dựng lộ trình cụ thể để tiếp tục thực hiện việc trang bị đầy đủ camera giám sát trong các trường mầm non công lập trên địa bàn quản lý.

Đây là chủ trương thể hiện sự quan tâm của Tỉnh trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Trước đó, tại buổi làm việc với UBND tỉnh về giải pháp tháo gỡ những khó khăn của ngành Giáo dục và Đào tạo (tháng 6/2018), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố phải có giải pháp yêu cầu 100% cơ sở mầm non tư nhân gắn camera trong lớp học để phụ huynh và các cơ quan chức năng giám sát; đồng thời xây dựng lộ trình trang bị đầy đủ camera tại các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

Được biết, trong thời gian gần đây, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích, bạo hành, xâm phạm thân thể trẻ em, có trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng; một số cơ sở giáo dục còn vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, cháy nổ… làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý và sức khỏe của trẻ. 

Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 174 trường mầm non (116 trường công lập, 58 trường tư thục) và 304 nhóm lớp tư thục độc lập. Các cơ sở này đã tiếp nhận trông giữ và chăm sóc hơn 69 ngàn trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo, nhà trẻ (từ 06 tháng tuổi đến 05 tuổi). Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở giáo dục mầm non nhằm mục đích giúp cán bộ quản lý chủ động giám sát các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, quy trình chế biến thức ăn và việc sinh hoạt ăn ngủ vệ sinh của trẻ… Dựa vào đó nhà trường có thể nắm bắt được thói quen, hành vi của trẻ để nhắc nhở và phối hợp với gia đình, đồng thời đưa ra những giải pháp quản lý chặt chẽ, xây dựng tập thể sư phạm, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, loại bỏ các hành vi bạo lực, tệ nạn học đường; gian lận trong chế biến khẩu phần ăn của trẻ; trộm cắp tài sản; các sự cố nguy hiểm đến các hoạt động của nhà trường; thuận tiện trong việc truy xuất dữ liệu khi cần thiết. 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, coi đây là nội dung cơ bản, góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nội dung của Kế hoạch gồm 4 dự án tương ứng với 4 nhóm giải pháp: (1) Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bảo vệ trẻ em; (2) Củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; (3) Duy trì, nhân rộng hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp, có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cần sự bảo vệ của mọi trẻ em; (4) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Kế hoạch bảo vệ trẻ em.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Công văn 6415/UBND-VP; Quyết định 779/QĐ-UBND;
Thông báo 1359-TB/TU;Tờ trình 1087/TTr-SGDĐT)