Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Beach Garden tại thành phố Vũng Tàu
02:23 | 11/07/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Nam Hiệp Thành đầu tư dự án Beach Garden tại đường Thi Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng TàuDiện tích khu đất khoảng 3.400m2, tổng vốn đầu tư của dự án là 930 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.

Mục tiêu của dự án là Xây dựng khách sạn 180 phòng và khối căn hộ du lịch gồm 300 căn hộ cao cấp.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, dự kiến tháng 9/2018 hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; tháng 10/2018 khởi công xây dựng; tháng 01/2022 hoàn thành và đưa công trình khách sạn vào hoạt động kinh doanh (giai đoạn I); tháng 01/2025 hoàn thành và đưa công trình căn hộ du lịch vào hoạt động kinh doanh (giai đoạn II).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Nam Hiệp Thành có trách nhiệm liên hệ với Sở Xây dựng, UBND thành phố Vũng Tàu để được hướng dẫn thực hiện thủ tục về xây dựng và quy hoạch đô thị theo quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư phải tuân thủ việc đầu tư xây dựng dự án theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định hiện hành; đảm bảo tính chất, chức năng, mật độ xây dựng, chiều cao công trình phù hợp với Giấy phép quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp có thay đổi quy mô và vốn đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Nhà đầu tư cũng được yêu cầu cần tập trung nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng tiến độ; có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm báo cáo tỉnh hình thực hiện dự án định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định.

Hiệu lực chủ trương của dự án sẽ chấm dứt trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết theo quy định của Luật Đầu tư.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Quyết định số 1784/QĐ-UBND)