Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư trong nước và Xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2018
10:32 | 07/08/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư trong nước và Xúc tiến đầu tư nước ngoài (gọi tắt là Chương trình Xúc tiến đầu tư) năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận Tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư, đồng thời bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi để triển khai công việc một cách linh hoạt, kịp thời đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Tỉnh xác định phát triển công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ logistics gắn với hệ thống cảng biển, phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

Định hướng của Tỉnh về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 như sau: tiếp tục tập trung theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đề ra; chú trọng công tác cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời tạo ra môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn; tăng cường quảng bá các thông tin xúc tiến đầu tư; quan tâm xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hiện hữu triển khai dự án và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tăng cường liên kết, kết nối với các hiệp hội, tổ chức nước ngoài, các nhà đầu tư tiềm năng để giới thiệu, kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

Với quan điểm và định hướng như trên, năm 2018 Tỉnh sẽ tổ chức thực hiện một số nội dung như: tổ chức các hội thảo, hội nghị họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư, hội nghị kết nối với tổ chức, hiệp hội nước ngoài, nhà đầu tư nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại tỉnh; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; tập huấn, đào tạo kỷ năng xúc tiến đầu tư cho các cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư… Bên cạnh đó, Tỉnh sẽ tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp, môi trường và khảo sát, tham khảo mô hình thực tế về công nghệ xử lý rác thải y tế của Nhật Bản, đồng thời tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc để giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm kêu gọi, thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, logistics.

(Nguồn: QĐ số 2041/QĐ-UBND;

QĐ số 2042/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn