Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Triển khai Chương trình phát triển các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh
03:34 | 07/08/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình phát triển các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Kế hoạch đưa ra mục tiêu thực hiện như sau: phấn đấu 100% cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phát triển mạng lưới tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; thành lập tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng. Bên cạnh đó, Tỉnh sẽ đảm bảo ít nhất 80% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Nội dung các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực hiện trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2020, bao gồm: tổ chức Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15/3 hàng năm; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thành lập tổ hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh gia chất lượng hàng hóa, dịch vụ; triển khai thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng và tổ chức các hoạt động khác để phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh và đúng quy định pháp luật.

Một trong những điểm nhấn của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là phát động Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng. Trong đó các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chủ động công khai tổng đài, quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, đồng thời tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp về quyền lợi của người tiêu dùng và công khai chính sách, quy định của doanh nghiệp về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; qua đó, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng.

Để công tác triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đoàn thể và hiệp hội trên địa bàn cùng phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo nội dung Kế hoạch đề ra; trong đó, Sở Công thương có vai trò làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Ngày 15-3 hằng năm được lấy làm Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Năm 2018, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam có chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”. Các khẩu hiệu tuyên truyền là: Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững; xây dựng và củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; hành động vì người tiêu dùng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội; người tiêu dùng có quyền được thông tin về hàng hóa, dịch vụ; người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại, bồi thường; hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng toàn quốc là 1800-6838. Người tiêu dùng khi thực hiện các cuộc gọi phản ánh, khiếu nại đến tổng đài sẽ nhận được sự tư vấn, hỗ trợ bởi các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

(Nguồn: Kế hoạch 89/KH-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn