Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản chủ trương đầu tư dự án Khu rừng thiên nhiên Hồ Đắng xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
03:41 | 11/09/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chấm dứt hiệu lực pháp lý của văn bản số 3443/UBND-VP ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Cù My Tiên đầu tư dự án Khu rừng thiên nhiên Hồ Đắng với diện tích 80,8 ha tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Mọi chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh (nếu có) Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, thời gian hoàn thành trong tháng 9/2018; UBND huyện Xuyên Mộc được giao thực hiện thông báo việc chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản chủ trương đầu tư dự án nêu trên và công bố quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt chủ trương dự án cho người dân trong vùng dự án đúng theo quy định.

Lý do thu hồi chủ trương đầu tư: từ khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương (năm 2009) đến nay, Chủ đầu tư chỉ mới thực hiện các thủ tục: thỏa thuận địa điểm, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 báo cáo đánh giá tác động môi trường, góp ý thiết kế cơ sở, rà phá bom mìn, thuê môi trường rừng. Công TNHH Cừ My Tiên chưa hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo để khởi công xây dựng. Như vậy, tiến độ dự án chậm triển khai so với quy định.

Nguồn: CV 8986/UBND-VP; CV 138/SKHĐT-ĐTKT