Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư một số dự án tại huyện Xuyên Mộc
02:48 | 10/10/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành các văn bản chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư một số dự án tại thị trấn Phước Bửu, xã Phước Thuận và xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc. Cụ thể như sau:

1. Dự án Trạm dừng chân Sông Kinh tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc do Công ty TNHH Vĩnh Phú làm chủ đầu tư.

2. Dự án Khu dân cư biệt thự Vườn cao cấp Vĩnh Phú thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc do Công ty TNHH Vĩnh Phú làm chủ đầu tư.

3. Dự án Khu du lịch Quỳnh Nguyên tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc do Công ty TNHH Đầu tư Quỳnh Nguyên làm chủ đầu tư.

4. Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Phượng Hoàng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc do Công ty THNN Đầu tư Phượng Hoàng làm chủ đầu tư.

5. Dự án Khu du lịch sinh thái Phú Thọ Xanh tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc do Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án và Xây dựng Phú Thọ làm chủ đầu tư.

6. Dự án Khu nghỉ dưỡng cù lao vườn cây ăn quả sinh thái tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc do Công ty TNHH Hoàng Lê Nguyễn làm chủ đầu tư.

Lí do chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư: các dự án nêu trên chậm triển khai theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao các cơ quan chức năng liên quan rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. UBND huyện Xuyên Mộc thực hiện thông báo việc chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư các dự án nêu trên và rà soát, công bố quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt chủ trương các dự án cho người dân trong vùng dự án đúng theo quy định.

Các nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về mọi chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh (nếu có).

Nguồn: (các văn bản: 10093/UBND-VP; 10094/UBND-VP; CV 10095;

10096/UBND-VP; 10097/UBND-VP; 10098/UBND-VP)