Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2019
09:57 | 27/11/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức kinh phí thực hiện hơn 9 tỷ đồng.

Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 1.813 lao động nông thôn (trong đó nghề phi nông nghiệp: 883 lao động, nghề nông nghiệp: 930 lao động) và 70 người khuyết tật cùng với chủ trương ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm đối với người khuyết tật, lao động nữ. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn là người dân tộc thiểu số thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ cận nghèo các khóa trình độ trung cấp, cao đẳng được hưởng chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú.

Để công tác đào tạo nghề và tạo việc làm đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tuyên truyền rộng rãi và tổ chức khảo sát, rà soát, cập nhật thông tin nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn để từ đó xây dựng danh mục nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Công tác đào tạo phải đảm bảo yêu cầu: chỉ tổ chức đào tạo nghề cho người lao động khi xác định được nơi làm việc, mức thu nhập và việc làm sau học nghề; học viên sau khi học xong thực hiện được kỹ năng nghề đã được đào tạo trong quá trình học. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đưa ra những điều kiện đối với cơ sở đào tạo và quy mô lớp học, thời lượng giảng dạy các khóa đào tạo.

Đối tượng, điều kiện, chính sách, mức hỗ trợ

Thực hiện theo Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020; Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020”.

Đối những người lao động lớn tuổi (nữ: trên 55 tuổi, nam: trên 60 tuổi) thì UBND cấp huyện quyết định việc cho phép được học nghề theo chính sách trong Quyết định số 1956/QĐ-TTg 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, với điều kiện người học phải đáp ứng được yêu cầu sức khỏe của nghề đăng ký học.

Mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ chi phí học nghề ở trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục nghề và mức chi phí đào tạo cho từng nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2012 và Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 ban hành danh mục nghề và mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề cho nghề khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn tổ chức dưới 15 học viên cộng thêm 30%; dưới 20 học viên cộng thêm 20%; dưới 25 học viên cộng thêm 10% chi phí hỗ trợ đào tạo.

(nguồn: Kế hoạch 128/KH-UBND)