Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
04:09 | 30/11/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo (Côn Đảo) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của kế hoạch nhằm xây dựng và phát triển mạnh huyện Côn Đảo theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển Huyện thành khu kinh tế - du lịch và dịch vụ có chất lượng cao đến năm 2020 tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện Côn Đảo.

Theo đó, các nội dung thực hiện bao gồm: Xây dựng Ấn phẩm "Giới thiệu hàng hóa đặc sản huyện Côn Đảo"; Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức thương mại và năng lực quản lý cho các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động thương mại trên địa bàn huyện Côn Đảo; Tổ chức các lớp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý, các chủ cơ sở, hợp tác xã thương mại - dịch vụ về phát triển thương mại trên địa bàn huyện Côn Đảo; tổ chức các phiên chợ hàng Việt ra Côn Đảo; Tổ chức đoàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các cơ sở, doanh nghiệp thương mại địa phương với các cơ sở, doanh nghiệp miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo khác và các thương nhân trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của kế hoạch là việc tổ chức các phiên chợ hàng Việt ra Côn Đảo tại trục đường Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo. Phiên chợ này do các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh thực hiện nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa tại chỗ cho người dân Côn Đảo cũng như khách vãng lai với giá cả phù hợp, góp phần bình ổn thị trường; đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng nơi đây, tạo cho người tiêu dùng có thói quen sử dụng hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

Để kế hoạch triển khai đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể đối với các sở, ban, ngành địa phương liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, trong đó Sở Công thương là đơn vị chủ trì, đầu mối có nhiệm vụ đôn đốc theo dõi để kế hoạch được diễn ra theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

Tại quyết định 2850/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về "phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2017-2020 của tỉnh" đã đặt ra mục tiêu cụ thể như sau: giai đoạn 2017 - 2020, huyện Côn Đảo sẽ đạt mức tăng trưởng hàng năm về giá trị của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ khoảng 10% - 12%; Phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành đầu tư xây dựng mới Chợ Côn Đảo và siêu thị; Phát triển các sản phẩm, hàng hóa đặc sản phù hợp tiềm năng, lợi thể tại huyện Côn Đảo nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, có thương hiệu đặc trưng để kết nối tiêu thụ vào hệ thống phân phối, tiêu thụ các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trong nước và xuất khẩu; Đầu tư, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, hệ thống phân phối tại huyện Côn Đảo theo chuỗi liên kết cung ứng dịch vụ thương mại chặt chẽ, bảo đảm lưu thông hàng hóa và cân đối cung cầu phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đáp ứng tiêu dùng trên địa bàn huyện huyện Côn Đảo, nhất là bảo đảm dự trữ và cung cầu bình ổn thị trường tiêu dùng hàng hóa thiết yếu mùa mưa bão, biển động và phục vụ an ninh quốc phòng; Phát triển cả về số lượng và chất lượng doanh nghiệp, thương nhân có năng lực thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và đa dạng các loại hình dịch vụ thương mại tại địa bàn huyện Côn Đảo, mỗi năm đều tăng trung bình 8-10% trong giai đoạn 2017 - 2020.

(Nguồn: Kế hoạch số 129/KH-UBND)