Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cụm Công nghiệp Tam Phước tại xã Tam Phước, huyện Long Điền
03:46 | 03/12/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty MPK Partners đầu tư Dự án Cụm Công nghiệp Tam Phước tại xã Tam Phước, huyện Long Điền với tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 4.000.000 USD, tương đương 92 tỷ đồng. Diện tích đất sử dụng khoảng 30 ha, trong đó dành riêng khoảng 9,02 ha đất để bố trí việc di dời của các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trên địa bàn huyện. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp hỗ trợ, thu hút đầu tư các dự án vào cụm công nghiệp với các ngành nghề chủ yếu gồm: sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học; sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác; sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại; sản xuất thiết bị điện chiếu sáng; sản xuất đồ điện dân dụng; sản xuất thiết bị điện khác; may trang phục; sản xuất giày dép; gia công cơ khí; thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: dự kiến từ tháng 9/2018 - 6/2019 hoàn tất các thủ tục về đầu tư, ký quỹ, bồi thường giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; từ tháng 11/2018 - 02/2019 thiết kế sơ sở dự án, hoàn tất thiết kế kỹ thuật thi công; từ tháng 9/2018 - 3/2019 hoàn tất thủ tục thuê đất, xin giấy phép xây dựng; từ tháng 10/2018 - 8/2020 thi công hạng mục san nền, thi công và xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình hạ tầng, thi công và xây dựng các nhà máy cho nhà đầu tư thứ cấp; tháng 9/2020 đưa công trình vào hoạt động.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Điền để thực hiện cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Long Điền đúng theo quy định của Luật Đất đai; có trách nhiệm bô trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết; báo cáo tiến độ triển khai xây dựng dự án và vốn thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thưong, Sở Xây dụng theo quy định. Trong quá trình đầu tư dự án, Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác liên quan.

Ủy ban nhân tỉnh sẽ chấm dứt hiệu lực chủ trương của dự án trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết theo quy định.

(Nguồn: Quyết định số 3374/QĐ-UBND)