Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Tiếp tục xử lý thông tin phản ánh của người dân KP 5, Phường 7, TP Vũng Tàu về ô nhiễm môi trường.
06:25 | 16/02/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục xử lý thông tin phản ánh của người dân Khu phố 5, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu về việc cơ sở của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Long (hoạt động tại hẻm 69 đường Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu) gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến người dân.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của UBND thành phố Vũng Tàu liên quan đến việc tiếp tục hoạt động của Chi nhánh số 3 - Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Long và 03 kho Container bảo quản của Công ty; thống nhất ý kiến tham mưu, trình UBND tỉnh hướng xử lý theo đúng quy định trong tháng 02 năm 2019.

2. Giao UBND thành phố Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động của Chi nhánh số 3 - Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Long và 03 kho Container bảo quản của Công ty theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2019.

* Trước đó, ngay sau khi nhận được Bản tường trình của người dân tại Khu phố 5, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu về việc cơ sở hoạt động tại hẻm 69 đường Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu gây ô nhiễm môi trường; UBND tỉnh đã có Công văn số 8647/UBND-VP ngày 31/8/2018 chỉ đạo UBND Thành phố Vũng Tàu xử lý thông tin phản ánh của người dân. UBND Thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tiến hành kiểm tra và yêu cầu chủ cơ sở thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa tiếng ồn, mùi hôi.  Ngày 26/12/2018, UBND TP Vũng Tàu có văn bản số 7603/UBND-TNMT báo cáo quá trình xử lý đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xử lý tiếp tục. 

Quan điểm của UBND TP Vũng Tàu đối với các cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, ngoài việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường, cơ sở phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, đảm bảo toàn bộ chất thải phát sinh phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong trường hợp để xảy ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, UBND thành phố sẽ yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động hoặc ngưng hoạt động để khắc phục ô nhiễm môi trường. Nếu chủ cơ sở không khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường thi buộc phải đóng cửa theo quy định.

 

(Nguồn: Công văn 1056/UBND-VP; Công văn 7603/UBND-TNMT của UBND TP Vũng Tàu)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn