Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.
09:06 | 15/04/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nêu tại văn bản số 642/VPCP-NC ngày 23/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch về cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi; Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Công an Tỉnh: tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, chỉ đạo Đoàn liên ngành được thành lập theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các đơn vị phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về thả phao, cắm mốc đối với hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa. Kiên quyết xử lý nghiêm những bến bãi kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng sai quy định, không để việc lợi dụng lập bến bãi tập kết để tiêu thụ cát, sỏi trái phép.

3. Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu: đảm bảo các dự án nạo vét nói chung và các dự án có thu hồi khoáng sản trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về hàng hải, giao thông thủy nội địa, không làm ảnh hường đến hoạt động hàng hải, giao thông đường thủy nội địa.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

-Chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

-Tăng cường công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động khai thác khoáng sản theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh;

-Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán; có biện pháp quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế đối với việc mua bán cát, sỏi, không để các đối tượng lợi dụng mua bán hóa đơn chứng từ hợp pháp hóa nguồn cát khai thác trái phép.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát các khu vực đảo, khu vực ven biển, cửa biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống của người dân ven biển.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Triển khai, tổ chức ký quy chế phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, tổ chức công tác tự quản giám sát trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

8. Người đứng đầu địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra điểm nóng, phức tạp về tình trạng khai thác, kinh doanh cát sỏi trái phép gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

(Nguồn: 3230/UBND-VP)

*Ngày 23/01/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 642/VPCP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả thực hiện Kế hoạch về cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát đánh giá thực hiện thăm dò, khai thác cát lòng sông, trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh quy hoạch mới. Trong đó, cần lưu ý giải pháp quy định giới hạn tổng sản lượng khai thác cát trên các con sông để không làm ảnh hưởng đến bờ sông, lòng sông. Không cho khai thác cát tại các đoạn xung yếu để tránh sạt lở bờ sông và công trình ven bờ. Tổ chức ký quy chế phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, tổ chức công tác tự quản giám sát trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai thác cát phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về thả phao, cắm mốc khu vực khai thác, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác ngoài ranh giới cho phép, khai thác vượt độ sâu, vượt số lượng phương tiện đã đăng ký, khai thác vượt khối lượng, công suất được cấp. Kiên quyết xử lý nghiêm những bến bãi kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng sai quy định, không để việc lợi dụng lập bến bãi tập kết để tiêu thụ cát, sỏi trái phép.

- Khi cấp phép các dự án khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về hàng hải, giao thông đường thủy nội địa trong quá trình khai thác khoáng sản, không làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, giao thông đường thủy nội địa.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu người đứng đầu địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra điểm nóng, phức tạp về tình trạng khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa và Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.