Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.
09:05 | 18/04/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản hỏa tốc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2325/BNN-TCTL ngày 04/4/2019.

Theo công văn số 2325/BNN-TCTL, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban, ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chọn chủ đề: “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng” nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới, ngày 5/6/2019 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương...

2. Các hoạt động chính:

- Trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng địa phương tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

- Mỗi tỉnh, thành phố chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm với sự tham gia của các Sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân, cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh. Tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết họp tuyên truyền vận động cộng đồng về cấp nước an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.

- Tuyên truyền, phổ biển rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình...), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường ở địa phương.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch, cấp nước an toàn và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ...

- Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.

- Huy động toàn dân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

Các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

1) Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

2) Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

3) Toàn dân chung tay thực hiện cấp nước an toàn vì một cuộc sống tốt đẹp hon.

4) Xử lý, trữ và sử dụng nước an toàn hộ gia đình vì sức khỏe của chính bạn và gia đình.

5) Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

6) Thu gom, xử lý chất thải, rác thải vì xóm làng xanh-sạch-đẹp.

7) Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.

 

                                                                                               (Nguồn: Công văn 3431/UBND-VP; Công văn 2325/BNN-TCTL)