THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 trên địa...

Đọc tiếp »

Nhằm tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp để giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CCVC nâng...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, các cơ quan...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”.  Kế hoạch đề ra những mục tiêu cụ...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành các văn bản chấp thuận chủ trương cho phép UBND thị xã Phú Mỹ, UBND huyện Xuyên Mộc và UBND huyện Châu Đức thành lập Chốt kiểm dịch tạm thời phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu...

Đọc tiếp »
Tin bài khác