THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp giữa các tỉnh, thành tuyến biển trong quản lý tàu cá khai thác thủy sản trên biển. Theo đó, Ủy ban nhân dân...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Quy định này là cơ...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế giai đoạn 2019 - 2020 với mục tiêu nâng cao năng lực và tăng cường triển khai các nhiệm vụ của...

Đọc tiếp »

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngân sách năm 2019 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu...

Đọc tiếp »
Tin bài khác