THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số...

Đọc tiếp »

Để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo nội...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 giai đoạn 2016-2020 của tỉnh trong năm 2019.

Đọc tiếp »

Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 5 tháng 6), đồng thời đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc giữ gìn, cải thiện môi trường; UBND...

Đọc tiếp »
Tin bài khác