THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Vạn Phúc Bà Rịa đầu tư dự án Bệnh viện Vạn Phúc Bà Rịa-Vũng Tàu tại Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51, phường Long...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các sở ngành chức năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức hoạt động phí của tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở: Y tế, Nông nghiệp, Công thương và các sở ngành liên quan cùng các địa phương thuộc tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong...

Đọc tiếp »

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam đầu tư dự án mở rộng quy mô sản xuất sợi Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam tại Cụm Công...

Đọc tiếp »