Chỉ đạo điều hành - Bà Rịa Vũng Tàu Portal

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc sau:

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt dự án thí điểm hoạt động kinh doanh bằng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -...

Đọc tiếp »

Ủ y ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình phát triển các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư trong nước và Xúc tiến đầu tư nước ngoài (gọi tắt là Chương trình Xúc tiến đầu tư) năm 2018.

Đọc tiếp »
Tin bài khác