THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh triển khai, thực hiện Kế hoạch tổ chức Chương trình “Bà Rịa - Vũng Tàu: Dấu ấn 2018”.

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nêu tại Báo cáo số 122/BC-VHXH ngày 22/11/2018 về công tác đầu tư, sử dụng các...

Đọc tiếp »