THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy và chữa cháy (PCCC); công tác...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xây dựng các trường mầm non, mẫu giáo cho con em của công nhân lao động trong các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hắc Dịch 2 tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Kim...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Sân golf và dịch vụ Hương Sen tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ do Công ty cổ phần Hương Sen làm chủ đầu tư.

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Mục tiêu đến năm 2020: Tỉnh sẽ hoàn thiện xây dựng các thiết chế văn hoá...

Đọc tiếp »