THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt Đề án “Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020”. Đề án đã đánh giá thực trạng du lịch tỉnh Bà Rịa –...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa Quyết định ban hành Quy định Tiêu chí xác định các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp,...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư về du lịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Tiềm năng và cơ hội phát triển”.

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Theo Kế hoạch, mục...

Đọc tiếp »