THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 10378/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt kinh phí đền bù thiệt hại khi Nhà...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND không công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 838,2m2 đất (thuê đất trả tiền một lần) tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy may túi xách chất lượng cao với quy mô thiết kế 1 triệu túi/năm, trên diện tích khoảng 1,26 ha tại Cụm Công nghiệp...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có chủ trương đồng ý về nguyên tắc cho phép Công ty TNHH Đầu tư An Khang T&A đầu tư dự án Cảng thủy nội địa - Kho bãi tổng hợp ICD Phước Hòa, nằm ở bờ phải sông Mỏ Nhái, trên...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đồng ý cho phép Công ty cổ phần thực phẩm Lekima nghiên cứu, lập dự án đầu tư mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ; đồng thời giao...

Đọc tiếp »