THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và sở Lao động, Thương binh - Xã hội tăng cường công tác tập trung đối tượng lang thang, xin ăn tại các địa bàn trọng điểm...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Đọc tiếp »

Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn Tỉnh.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành phát luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là Thanh, Thiếu niên;...

Đọc tiếp »