THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về chủ trương xử lý kiến nghị của cử tri về dự án Chợ Lam Sơn của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sao Việt. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Đoàn do ông Huỳnh Văn Chinh - Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra...

Đọc tiếp »

Nhằm xử lý kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về môi trường văn hóa, trật tự an toàn, hiệu quả khai thác, sử dụng chợ trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản Giao Sở Công...

Đọc tiếp »

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc thống...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ tồn đọng về việc đề nghị xác nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Việc triển khai kế...

Đọc tiếp »