THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên mầm non về chống bạo hành, bạo lực đối với trẻ em. Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, đây là...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý chủ trương triển khai “Chương trình cho trẻ làm quen với 10 môn thể thao phối hợp” năm học 2017-2018 tại một số trường mầm non bằng hình thức xã hội...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản cho chủ trương về phương án sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường phòng...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Công thương, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc xem xét, xử lý kiến nghị của Sở Công thương về việc báo cáo kết quả kiểm tra và...

Đọc tiếp »