THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về một số...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo. Theo đó, mức thu phí thăm...

Đọc tiếp »

Trong tháng 01/2018, 10 văn bản luật và nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,… bắt đầu có hiệu lực thi hành. 10 luật có...

Đọc tiếp »

Ngày 27/12/2017, BCH đảng bộ tỉnh ban hành Nghị Quyết 09-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh 2017-2020.

Đọc tiếp »

Từ ngày 12/12/2017, có 44 TTHC thuộc 09 lĩnh vực được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 tại địa chỉ http://dichvucong.vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Đọc tiếp »