THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Web Content Image

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH​ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hiến đất làm đường, giúp đỡ hội viên làm ăn kinh tế... là những hoạt động thiết thực của Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh BR-VT. Đây là những hoạt động hưởng ứng phong trào “Cựu TNXP nguyện...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Đ ây là quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản. Theo đó, khung thù lao dịch vụ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 52/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2015/TT-BTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh. Nội...

Đọc tiếp »

Ngày 14/6, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo gắn với ngư nghiệp,...

Đọc tiếp »