THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1752/QĐ-UBND về việc công bố TTHC mới ban hành và TTHC thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đọc tiếp »

Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1751/QĐ-UBND về việc công bố TTHC thay thế Lĩnh vực: Thành lập Hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của hợp tác xã (HTX) thuộc thẩm quyền giải quyết...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Từ 1/8/2017 việc công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Ảnh...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ và...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. ...

Đọc tiếp »