THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL các KCN tỉnh BR-VT.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Từ ngày 1/1/2018, Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ yêu cầu các hãng tàu, đại lý tàu, đại lý giao nhận dùng chữ ký số khi khai báo thông tin thực hiện thủ tục liên quan đến tàu thuyền xuất, nhập cảnh...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ...

Đọc tiếp »

Từ đầu năm 2017 đến nay, đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh đã tiếp nhận 1.460 ý kiến, cung cấp thông tin

Đọc tiếp »

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định này có hiệu lực thi hành...

Đọc tiếp »