THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Web Content Image

Sau gần 10 tháng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triển khai thí điểm phần mềm khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet, tại BR-VT lượng DN du...

Đọc tiếp »

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông tư 97/2010/TT-BTC. Về...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng 18-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm...

Đọc tiếp »

Sở Tài chính vừa ban hành Thông báo số 83/TB-STC Về đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách trực tuyến mức độ 4.

Đọc tiếp »