Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VI vào cuộc sống Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VI vào cuộc sống
Thành ủy Bà Rịa rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở
08:53 | 15/04/2015 Print   E-mail    

Ngày 08/4, Thành ủy Bà Rịa tổ chức họp rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Ông Phạm Chí Lợi, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố đến dự.

Trong các ngày từ 17 đến 27/3, Thành ủy đã  chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở gồm: đại hội điểm của tỉnh là đảng bộ phường Long Tâm; 03 đơn vị đại hội điểm của thành phố là: đảng bộ xã Tân Hưng; chi bộ phòng Văn hóa - Thông tin; chi bộ công ty cổ phần dịch vụ đô thị thành phố. Nhìn chung, cấp ủy 04 đơn vị đại hội điểm đã chuẩn bị đầy đủ các văn kiện báo cáo và nhân sự theo chỉ đạo của Ban Thường vụ thành ủy.

Báo cáo đều được sự tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và có chỉnh sửa theo góp ý của đoàn công tác chỉ đạo của thành ủy xét duyệt. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Tiếp tục  đẩy mạnh  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy.  

Kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư và phó bí thư đều đúng cơ cấu và quy hoạch đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt; các cấp ủy đều chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng qui trình, tiêu chuẩn, cơ cấu theo qui định. Chương trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, điều hành hợp lý, đúng chương trình.

Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một số hạn chế và thiếu sót như: Thời gian không cân đối, buổi sáng quá dài song buổi chiều kết thúc quá sớm. Phần thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo văn kiện đại hội của trung ương, thành phố và cơ sở mất nhiều thời gian không cần thiết. Nghị quyết đại hội quá dài. Tổ trưởng tổ kiểm phiếu còn lúng túng trong điều hành, thành viên thiếu linh hoạt. Có đơn vị không có tờ trình bầu bí thư, phó bí thư và danh sách trích ngang dự kiến cấp ủy khóa mới đóng vào hồ sơ đại hội để đại hội nghiên cứu, tiến hành bầu.

Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm gồm: báo cáo chính trị của cấp ủy trình đại hội phải được chỉnh sửa đầy đủ sau khi được thành phố góp ý. Có số trang vừa phải theo qui định, chú trọng việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Tại đại hội có thể tóm tắt báo cáo chính trị để trình bày nhưng phải gửi báo cáo đầy đủ đến các đại biểu tham dự hội nghị. Cơ cấu nhân sự cần bám sát đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

http://baria.baria-vungtau.gov.vn