Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Huyện Tân Thành: 100% bộ đội thường trực tham gia huấn luyện quân sự
08:06 | 17/04/2015 Print   E-mail    

Trong 2 ngày 13, 14/4, Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đảng bộ Quân sự huyện Tân Thành vừa được tổ chức. Đại hội lần nãy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện Tân Thành vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 
Ảnh: Thời sự BRT

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự huyện Tân Thành đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng sát với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức diễn tập phòng không nhân dân; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, tỷ lệ dân quân đạt gần 1,5% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt hơn 20%. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội thường trực đạt 100% quân số; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao; thực hiện tốt công tác bảo quản vũ khí, thiết bị kỹ thuật.

Ngoài ra, Đảng ủy quân sự huyện còn tổ chức chi trả cho 1.077 đối tượng theo các Quyết định 290, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 4 tỷ 800 triệu đồng, đồng thời xây dựng 7 căn nhà đại đoàn kết tặng các gia đình quân nhân trên địa bàn huyện khó khăn về nhà ở….

Nguồn: brt.vn