Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VI vào cuộc sống Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VI vào cuộc sống
Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VI sẽ diễn ra vào tháng 10/2015
01:47 | 26/04/2015 Print   E-mail    

Từ thành công của đại hội điểm các cấp diễn ra vào tháng 3/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác đại hội đối với các cơ sở còn lại. Dự kiến, sau khi hoàn tất đại hội Đảng ở cơ sở, huyện, thành phố, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI sẽ diễn ra vào tháng 10/2015. Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

 

Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu nội dung tổ chức đại hội các cấp phải được thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Toàn bộ chương trình các phiên họp (trù bị, chính thức, phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa mới) phải được xây dựng kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, phải dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, tranh luận, đóng góp tại hội trường cho các nội dung văn kiện, bảo đảm dân chủ trong ứng cử, đề cử, nhằm tạo không khí sôi nổi, sinh động, phát huy trí tuệ tập thể của đại hội. Đối với các đảng bộ lực lượng vũ trang cần bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và các hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Công tác nhân sự cần được chuẩn bị kỹ, không chủ quan; trước thời gian diễn ra đại hội phải nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đồng thời thẩm tra và kết luận rõ ràng đối với những trường hợp có dư luận phản ảnh hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nguồn: brt.vn