BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Hội LHPN Tỉnh: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại
02:26 | 11/03/2016 Print   E-mail    

Ngày 10/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2016-2021 cho đại diện các Hội phụ nữ từ Tỉnh đến cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoàng - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ôn lại truyền thống ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3; Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn bản, kế hoạch tổ chức bầu cử; hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kế hoạch giám sát việc thực hiện một số điều liên quan đến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và tỷ lệ nữ tham gia được quy định trong Luật Bầu cử. Qua đó tạo ý thức tự giác, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh BR-VT nhiệm kỳ mới.

Cổng TTĐT