Học và làm theo lời Bác Học và làm theo lời Bác
Lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa với Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M
08:20 | 08/01/2014 Print   E-mail    

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xuất phát từ chính yêu cầu của công tác huấn luyện và gắn liền với nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức, chính trị của người quân nhân.


Sức lan toả mạnh mẽ từ cuộc vận động đã tạo động lực, làm chuyển biến rõ nét ở đơn vị, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương.

Ngay sau khi cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai trong toàn lực lượng vũ trang, Đảng ủy quân sự thành phố Bà Rịa đã tổ chức nhiều nội dung hoạt động gắn với điều kiện sinh hoạt, học tập của từng địa phương, đơn vị; giúp cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần từng bài học của Bác.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, Đảng ủy Quân sự thành phố đã chú trọng thực hiện ba chuyên đề chính về: Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; tiếp tục quán triệt thực hiện quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI).

Trong năm 2013, thực hiện chuyên đề “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm” gắn với các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy quân sự thành phố đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Ban chỉ huy quân sự thành phố đã xây dựng khẩu hiệu “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi” gắn với phong trào thi đua xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã, phường vững mạnh toàn diện…

Bên cạnh đó, Đảng ủy quân sự thành phố cũng đề ra những chương trình cụ thể, thiết thực, gắn với thế mạnh của từng địa phương, từng đơn vị. Đây là cơ sở để mỗi chiến sĩ, mỗi đơn vị tự đề ra chương trình rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương của Bác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận của lực lượng vũ trang thành phố kể từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là từng bước xóa bỏ được tình trạng giờ giấc không nghiêm, thay vào đó là lề lối làm việc nề nếp, chính quy. Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị gắn với chuyên đề “xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang”, Ban chỉ huy quân sự các địa phương xây dựng các chuẩn mực đạo đức và tổ chức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ đã đăng ký làm theo một cách cụ thể, phù hợp với chức trách chuyên môn được giao.

 

Phuờng Phước Hiệp là một trong những điển hình của thành phố Bà Rịa trong việc thực hiện xây dựng lề lối làm việc nề nếp, chính quy. Nắm rõ tình hình xã hội tại địa phương, Ban chỉ huy quân sự phường đã tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, luôn đảm bảo chế độ tập luyện cũng như trực ban sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ khi có yêu cầu, từng bước xóa bỏ được tình trạng giờ giấc không nghiêm.

Thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề “Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang”, Ban chấp hành quân sự phường Phước Hiệp đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức và tổ chức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ đã đăng ký làm theo một cách cụ thể, phù hợp với chức trách chuyên môn được giao, chẳng hạn như tổ hậu cần làm theo lời Bác, nhà ăn đảm bảo VSATTP, huấn luyện an toàn, thực hành tiết kiệm, ý thức giữ gìn an toàn giao thông, tham gia bảo vệ an ninh trật tự… Bên cạnh đó, ngoài duy trì chế độ sinh hoạt tập trung 100% lực lượng thường trực, Ban chỉ huy phường còn thường xuyên tăng cường công tác huấn luyện, tập huấn về kỹ, chiến thuật tác chiến thực tế để có thể sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Phường cũng chú trọng việc sinh hoạt chính trị, giáo dục tư tưởng; qua đó góp phần vào việc nâng cao nhận thức của các chiến sĩ trong đơn vị, giúp các chiến sỹ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của công việc mà mình đang làm hàng ngày, tạo sự gắn bó hơn với nhiệm vụ được giao phó.

Tại phường Long Tâm, ngoài việc đảm bảo chế độ sinh hoạt, học tập thường xuyên nhằm đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn học theo Bác qua việc làm tốt công tác vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm của người công dân.

Theo đó, từ khi thành lập phường năm 2009 đến nay, năm nào Long Tâm cũng là địa phương dẫn đầu thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển nghĩa vụ quân sự. Hiểu rõ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo lời dạy của Bác “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, BCHQS phường đã tham mưu cho Cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lực lượng, phối hợp cùng với lực lượng thường trực BCHQS phường xuống tận các khu phố, tổ dân cư để nắm bắt tình hình thanh niên trên địa bàn đến tuổi gọi nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, để tạo sự yên tâm cho thanh niên và gia đình có con em trúng tuyển, công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chính bản thân các thanh niên và gia đình có con em trong diện gọi nhập ngũ cũng được chú trọng. Trước mỗi đợt tuyền quân, Ban chỉ huy quân sự phường đều chủ động phối hợp với Ban điều hành các khu phố đến từng gia đình để tuyên truyền về luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời giải thích rõ cho các thanh niên cùng gia đình hiểu được cuộc sống cũng như sinh hoạt trong môi trường quân ngũ để các em yên tâm chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Với phương châm xây dựng lực lượng vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, trên cơ sở tiếp thu các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bà Rịa đã chủ động xây dựng kế hoạch sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; gắn kết việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo ổn định tình hình chính trị tại địa phương, góp phần cùng với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội  hàng năm.

Nguồn brt.vn