BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Ủy ban bầu cử huyện Châu Đức và huyện Long Điền: Tập huấn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
03:26 | 25/04/2016 Print   E-mail    

Ủy ban bầu cử huyện Châu Đức và huyện Long Điền tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 

Huyện Châu Đức

200 đại biểu là thành viên Ủy ban bầu cử huyện Châu Đức, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể; thành viên Tổ giúp việc, Trưởng ban bầu cử của 8 đơn vị bầu cử và lãnh đạo chủ chốt 16 xã, thị trấn được quán triệt những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản hướng dẫn của Ủy ban bầu cử  tỉnh và các văn bản liên quan đến việc thực hiện công tác bầu cử; việc lập các biểu mẫu, việc bố trí phòng bỏ phiếu; các bước và các khâu công việc của từng thành viên Tổ bầu cử….
Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử huyện Châu Đức đã dành thời gian trao đổi, giải đáp các thắc mắc của đại biểu về nghiệp vụ tổ chức bầu cử nhằm bảo đảm cho công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai các bước theo lịch trình chặt chẽ, nghiêm túc góp phần đảm bảo công tác bầu cử dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ.
 
Huyện Long Điền

Quang cảnh hội nghị tập huấn
 

Hơn 150 đại biểu là thành viên ủy ban bầu cử và thành viên các tổ bầu cử của huyện Long Điền được nghe phổ biến các nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như: bố trí điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của tổ bầu cử; các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của tổ bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hướng dẫn định mức kinh phí phục vụ bầu cử cũng như các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của tổ bầu cử; kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu; kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu..
Thông qua lớp tập huấn giúp cho các đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản về công tác bầu cử, góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn: brt.vn