Bầu cử ĐB QH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp Bầu cử ĐB QH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp
Danh sách 48 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2016-2021
07:44 | 05/05/2016 Print   E-mail    

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Gồm khu dân cư số 1, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn khu dân cư số 1

Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5.

 

1. BÀ ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN

Ngày sinh: 30/3/1971. Quê quán: Vĩnh Long.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Bảo tàng Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 31/12/2002

Trình độ hiện nay: Cử nhân Bảo tàng. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

2. BÀ DƯƠNG THỊ KIM LIÊN

Ngày sinh: 02/06/1967. Quê quán: Bình Định

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục thuế Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 19/01/2009

Trình độ hiện nay: Cử nhân kinh tế. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

3. BÀ NGUYỄN THỤY NGA

Ngày sinh: 15/8/1970. Quê quán: Bến Tre

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 25/01/2002

Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh.

 

4. ÔNG NGUYỄN KHẮC PHO

Ngày sinh: 10/6/1974. Quê quán: Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ngày vào Đảng: 30/12/1998.

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

5. ÔNG ĐẶNG VĂN QUÝ

Ngày sinh: 12/10/1960. Quê quán: Bình Định

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Ngày vào Đảng: 29/07/1995

Trình độ hiện nay: Cử nhân kinh tế ngành Kỹ thuật nông nghiệp. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

6. ÔNG VÕ ĐỨC TIÊN

Ngày sinh: 12/02/1978. Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 19/05/2012

Trình độ hiện nay: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng. Sơ cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

7. BÀ VÕ THỊ VÂN

Ngày sinh: 10/10/1984. Quê quán: Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý các khu du lịch huyện.

Ngày vào Đảng: 16/03/2011.

Trình độ hiện nay: Cử nhân Anh văn ngành Anh văn thương mại. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ đại học

 

8. ÔNG VÕ VĂN VIỆT

Ngày sinh: 19/6/1964. Quê quán: Trà Vinh

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện

Ngày vào Đảng: 21/07/1993

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2009.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Gồm khu dân cư số 2, 3

Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5.

 

1. ÔNG TRẦN TẤN ĐẠT

Ngày sinh: 06/7/1960. Quê quán: Bến Tre

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện

Ngày vào Đảng: 20/10/1985.

Trình độ hiện nay: Kiến trúc sư. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: A tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện các nhiệm kỳ 1989-1994, 1999-2004, 2011-2016

 

2. ÔNG NGUYỄN TRẦN NAM

Ngày sinh: 25/8/1978. Quê quán: Bình Định

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Đội trưởng Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện.

Ngày vào Đảng: 28/07/2009.

Trình độ hiện nay: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

3. ÔNG LÊ MINH NHỰT

Ngày sinh: 04/4/1961. Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Ngày vào Đảng: 17/01/1994.

Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: C tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

 

4. BÀ LÊ MỘNG THÚY

Ngày sinh: 15/01/1977. Quê quán: Cà Mau

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Quản lý chợ

Ngày vào Đảng: 04/07/2008.

Trình độ hiện nay: Cử nhân kinh tế ngành kế toán. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

5. BÀ NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Ngày sinh: 11/11/1978. Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng trạm Cung cấp nước huyện

Ngày vào Đảng: 06/01/2009

Trình độ hiện nay: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật Kinh tế. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

6. BÀ NGUYỄN THỊ TRÌNH

Ngày sinh: 20/10/1972. Quê quán: Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Ngày vào Đảng: 03/02/2005

Trình độ hiện nay: Cử nhân Xã hội học. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

7. ÔNG TRƯƠNG VĂN ÚT

Ngày sinh: 16/5/1972. Quê quán: Đồng Tháp.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Thư viện huyện

Ngày vào Đảng: 10/01/2004.

Trình độ hiện nay: Cử nhân ngành Quản lý văn hóa. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

8. BÀ NGUYỄN YẾN VY

Ngày sinh: 11/6/1989. Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức Huyện đoàn Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 07/01/2015

Trình độ hiện nay: Cử nhân ngành Quản lý văn hóa. Sơ cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Gồm các khu dân cư số 4, 5, 10

Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5.

 

1. BÀ NGUYỄN NGỌC LOAN ANH

Ngày sinh: 22/10/1978. Quê quán: Bình Định

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Ban Quản lý di tích Côn Đảo

Trình độ hiện nay: Cử nhân ngành Ngữ văn, Thạc sỹ Quản lý công. Ngoại ngữ: B1 tiếng Anh

 

2. ÔNG LÊ VĂN BẢY

Ngày sinh: 10/10/1953. Quê quán: Quảng Trị.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 4, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Ngày vào Đảng: 5/12/1976

Trình độ hiện nay: Cao đẳng Quân sự. Cao cấp lý luận chính trị.

 

3. ÔNG LÊ ĐỨC DŨNG

Ngày sinh: 8/2/1978. Quê quán: Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Đầm.

Ngày vào Đảng: 16/3/2000

Trình độ hiện nay: Đại học Quân sự ngành Biên phòng. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

4. ÔNG LÊ ĐỨC HIẾU

Ngày sinh: 18/12/1973. Quê quán: Thanh Hóa.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 10, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng Bến Đầm

Ngày vào Đảng: 29/1/2008

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật Kinh tế. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B1 tiếng Anh

 

5. BÀ TRƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG

Ngày sinh: 2/1/1986. Quê quán: Quảng Bình

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 4, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Khu dân cư số 4

Ngày vào Đảng: 1/7/2015.

Trình độ hiện nay: Cử nhân Quản trị kinh doanh ngành Du lịch. Sơ cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

6. ÔNG TRẦN VĂN THANH

Ngày sinh: 20/2/1963. Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Trung tâm y tế quân dân y huyện Côn Đảo.

Ngày vào Đảng: 29/7/1994

Trình độ hiện nay: Bác sĩ chuyên khoa I. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

7. BÀ NGUYỄN THỊ THU TRINH

Ngày sinh: 29/11/1979. Quê quán: Tiền Giang

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Ngày vào Đảng: 3/2/2008

Trình độ hiện nay: Cử nhân kinh tế kỹ thuật. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

8. ÔNG NGUYỄN QUANG VIỆT

Ngày sinh: 7/11/1978. Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Ngày vào Đảng: 18/3/2011.

Trình độ hiện nay: Kỹ sư Lâm nghiệp. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: C tiếng Anh

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

Gồm các khu dân cư 6, 7

Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5.

 

1. ÔNG PHAN THANH BIÊN

Ngày sinh: 30/4/1977. Quê quán: Kiên Giang

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày vào Đảng: 30/7/2004

Trình độ hiện nay: Cử nhân Quản lý công nghiệp, Thạc sỹ Quản lý hành chính công. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

2. ÔNG TRẦN CÔNG DINH

Ngày sinh: 05/9/1980. Quê quán: Cần Thơ

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Ngày vào Đảng: 14/3/2012

Trình độ hiện nay: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

3. ÔNG PHÙNG ANH HUY            

Ngày sinh: 6/11/1972. Quê quán: Tiền Giang

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày vào Đảng: 26/12/1998

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

4. BÀ VƯƠNG MỸ LAN

Ngày sinh: 31/5/1969. Quê quán: Sóc Trăng.

Dân tộc: Hoa. Tôn giáo: Công giáo

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu

Ngày vào Đảng: 14/10/2013

Trình độ hiện nay: Cử nhân khoa học ngành Địa lý. Sơ cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

5. ÔNG NGUYỄN VĂN MẠNH

Ngày sinh: 24/12/1979. Quê quán: Cà Mau

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ngày vào Đảng: 30/1/2007

Trình độ hiện nay: Cử nhân sư phạm Sinh, Thạc sỹ Quản lý giáo dục. Ngoại ngữ: B1 tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

6. ÔNG ĐỖ HOÀI NAM

Ngày sinh: 09/5/1980. Quê quán: Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày vào Đảng: 23/11/2007

Trình độ hiện nay: Cử nhân chính trị ngành Công tác tư tưởng. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Pháp

 

7. ÔNG NGUYỄN ANH NHỰT

Ngày sinh: 12/10/1968. Quê quán: Long An

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày vào Đảng: 13/2/1999

Trình độ hiện nay: Cử nhân Địa lý du lịch. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

8. BÀ PHẠM THỊ MỸ TỐ UYÊN

Ngày sinh: 25/6/1981. Quê quán: Hậu Giang

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng công nhân lao động Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 2/3/2008

Trình độ hiện nay: Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

Gồm khu dân cư số 8 và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân tại trung tâm huyện Côn Đảo

Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5.

 

1. ÔNG NGUYỄN THÀNH CHÍNH

Ngày sinh: 30/11/1958. Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 01/1982.

Trình độ hiện nay: Đại học ngành Quân sự. Cao cấp lý luận chính trị.

 

2. ÔNG TRẦN VĂN HOÀNG

Ngày sinh: 1/7/1965. Quê quán: Đồng Nai

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Công an huyện Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 20/7/1989

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật ngành Điều tra tội phạm. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

3. ÔNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Ngày sinh: 01/3/1972. Quê quán: Nghệ An.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 10/10/2003

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật Kinh tế. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B1 tiếng Anh

 

4. BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG LAM

Ngày sinh: 26/5/1979. Quê quán: Nghệ An

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Ngày vào Đảng: 19/3/2011.

Trình độ hiện nay: Cử nhân khoa học ngành Ngữ văn. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

5. ÔNG NGUYỄN MINH SƠN

Ngày sinh: 01/4/1964. Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện

Ngày vào Đảng: 18/2/1985

Trình độ hiện nay: Đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu quân sự địa phương. Cao cấp lý luận chính trị.

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

6. ÔNG BÙI HỮU SỸ

Ngày sinh: 1/1/1968. Quê quán: Quảng Trị

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân huyện

Ngày vào Đảng: 28/12/1998

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: A tiếng Anh

 

7. BÀ NGUYỄN THỊ THU THẢO

Ngày sinh: 19/5/1982. Quê quán: Hải Dương

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện đoàn Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 31/12/2008

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

8. ÔNG NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Ngày sinh: 10/3/1961. Quê quán: Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo.

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 9/6/1988

Trình độ hiện nay: Cử nhân Tài chính. Cao cấp lý luận chính trị.

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6

Gồm khu dân cư số 9 và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn khu dân cư số 9

Tổng số người ứng cử: 8; Số đại biểu được bầu: 5.

 

1. ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG

Ngày sinh: 1/10/1975. Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày vào Đảng: 31/3/2003

Trình độ hiện nay: Cử nhân Quản trị kinh doanh. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

2. ÔNG LÊ VĂN ĐỨC

Ngày sinh: 20/7/1960. Quê quán: Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 1/4/1985

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

 

3. BÀ HUỲNH THỊ THANH LIÊN

Ngày sinh: 01/3/1972. Quê quán: Quảng Ngãi.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 10/10/2003

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện các nhiệm kỳ 2001-2006; 2011-2016

 

4. ÔNG PHẠM ĐẮC NAM

Ngày sinh: 23/4/1962. Quê quán: Hà Nam

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Côn Đảo

Ngày vào Đảng: 6/12/1995.

Trình độ hiện nay: Trung cấp Thanh vận. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011

 

5. BÀ NGUYỄN THỊ SEN

Ngày sinh: 26/4/1983. Quê quán: Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện

Ngày vào Đảng: 31/5/2013

Trình độ hiện nay: Kỹ sư ngành Quản lý đất đai. Sơ cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

6. BÀ TRẦN THỊ HOÀI THU

Ngày sinh: 10/10/1981. Quê quán: Nam Định.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy

Ngày vào Đảng: 29/4/2008

Trình độ hiện nay: Cử nhân Lịch sử. Cao cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B tiếng Anh

 

7. ÔNG LÊ TRÚC THANH TÙNG

Ngày sinh: 23/2/1982. Quê quán: Tây Ninh

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp huyện

Ngày vào Đảng: 26/3/2010

Trình độ hiện nay: Cử nhân khoa học ngành Tin học, Thạc sỹ Quản lý giáo dục. Ngoại ngữ: B1 tiếng Anh

 

8. ÔNG CHÂU VŨ

Ngày sinh: 27/9/1981. Quê quán: Bình Dương

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Nơi ở hiện nay: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày vào Đảng: 9/12/2007

Trình độ hiện nay: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật Kinh tế. Trung cấp lý luận chính trị. Ngoại ngữ: B1 tiếng Anh.

nguồn: baobariavungtau.com.vn