Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Đồng ý kết thúc Đề án cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe trước thời hạn
10:46 | 15/06/2018 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý kết thúc Đề án cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe trước thời hạn theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải và Sở Nội vụ. Đồng thời giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi để tổ chức, công dân được biết và tiếp tục quản lý, sử dụng trang thiết bị theo Đề án để phục vụ việc cấp giấy phép lái xe theo quy định. 

Được biết, năm 2015, do nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) của người dân từ giấy bìa sang vật liệu PET trước lộ trình quy định của Bộ Giao thông Vận tải tăng đột biến, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu GPLX trên toàn quốc, phục vụ tốt công tác quản lý, tra cứu; kịp thời ngăn chặn các loại GPLX giả, tiết kiệm ngân sách nhà nước, tăng chỉ số hài lòng của người dân; Xuất phát từ tình hình trên, ngày 06/8/2015, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính trong công tác đổi GPLX tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015-2019 theo Quyết định 1778/QĐ-UBND. Đến nay các giải pháp của Đề án đã được Sở GTVT triển khai có hiệu quả và mục tiêu của Đề án  cơ bản đã hoàn thành, hơn nữa theo quy định tại Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 19/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải không còn quy định bắt buộc người dân phải chuyển đổi GPLX từ bìa giấy sang GPLX mới bằng vật liệu PET, do đó hiện nay nhu cầu đổi GPLX của người dân trên địa bàn tỉnh rất ít.

Sau gần 03 năm triển khai thực hiện (tính đến ngày 31/12/2017), trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi GPLX ô tô cho 45.098/45.520 đạt tỷ lệ 99.07% và chuyển đổi 231.158/362.922 đạt tỷ lệ 63.69% cho GPLX mô tô.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Văn bản 5715/UBND-SNV; Quyết định 1778/QĐ-UBND)