Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH
Nghị quyết về truyền thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025.
08:01 | 22/10/2018 Print   E-mail    

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Nghị quyết về truyền thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu xây dựng hình ảnh Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi đáng đến, có môi trường sống an toàn, thân thiện, con người Bà Rịa-Vũng Tàu thân thiện, mến khách; thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá về tiềm năng, truyền thống văn hóa, du lịch, những sản phẩm đặc trưng giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách du lịch... dễ dàng nhận biết về Bà Rịa-Vũng Tàu trên các phương tiện thông tin, diễn đàn, các sự kiện trong tinh, khu vực, trong và ngoài nước.

Xem chi tiết tại đây!

Nguồn: Nghị quyết 13-NQ/TU