Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Phê duyệt Đề án triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến, nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Ban Quản lý các KCN
03:09 | 14/01/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến, nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mục đích của việc triển khai Đề án trên nhằm tăng cường công khai minh bạch, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với các Doanh nghiệp trong KCN, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi cần thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, tuyên truyền, làm thay đổi thói quen, nhận thức của công dân để sử dụng một phương thức cung cấp dịch vụ kiểu mới, cung cấp những thông tin trực tuyến giúp công dân dần dần từ bỏ phương thức liên hệ kiểu cũ (hồ sơ giấy) với cơ quan.

Mục tiêu của Đề án đưa ra đến năm 2020 là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trang thông tin diện tử Ban Quản lý các KCN, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Đến năm 2020 dự kiến cung cấp ít nhất 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu 20% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 60% số lượng hồ sơ TTHC được thực hiện thông qua trực tuyến và hơn 90% số lượng hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI.

Theo lộ trình, việc triển khai thực hiện Đề án sẽ bắt đầu ngay từ Quý I năm 2019, đến Quý IV năm 2019 Ban Quan lý các Khu Công nghiệp phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ BCCI triển khai thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ tại các Khu Công nghiệp thuộc thị xã Phú Mỹ. 

(Nguồn Quyết định 43/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn