HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
Web Content Image

Thông qua việc học tập và làm theo phong cách nói chung, phong cách ứng xử của Người nói riêng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp khắc phục những hạn...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Đối với người Việt Nam, ai cũng có thể tìm thấy những vấn đề đạo đức, phong cách mà Bác Hồ đã đặt ra rất gần gũi với mình. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng cần thường xuyên học tập theo gương...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Học Bác về tinh thần nhân ái, yêu thương con người, thời gian qua, chị Lý Thị Thu Thảo (SN 1990), Phó Bí thư Xã Đoàn Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc) đã có nhiều việc làm cụ thể để giúp đỡ người già neo đơn,...

Đọc tiếp »
Web Content Image

5 năm qua, thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều cá nhân, tập thể ở huyện Đất Đỏ đã có nhiều cách làm khác nhau để đóng góp vào công tác an sinh xã hội của địa...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, chính quyền, đoàn thể xã Bàu Chinh (huyện Châu Đức) đã có những cách làm hay, việc làm thiết thực, góp phần thực...

Đọc tiếp »