PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Hàng loạt chính sách mới như: Tăng lương tối thiểu vùng; Giá viện phí mới cho bệnh nhân có và không có BHYT; Thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 9 tỉnh, thành; Thay đổi cách thức thi tuyển, xét...

Đọc tiếp »

Tại kỳ họp lần thứ chín, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI đã thông qua chủ trương Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025. Mục tiêu nhằm...

Đọc tiếp »

Tại kỳ họp lần thứ chín, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI đã thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Đọc tiếp »

Tại kỳ họp lần thứ chín, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI đã thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày...

Đọc tiếp »

Một số chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2018 như: quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ; điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ; thêm trường hợp được miễn chi phí khám chữa bệnh; người nước...

Đọc tiếp »