CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh Theo Quyết định, có 1607 thủ...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh ...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trong năm 2018, Sở Công thương đã tiếp nhận hơn 54% hồ sơ hành chính qua mạng. Đây là một trong số ít đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Đọc tiếp »

Ngày 15-1, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2019. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đã đến dự. Tại điểm cầu BR-VT, đồng chí...

Đọc tiếp »