CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Theo báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tháng 10, luỹ kế 10 tháng và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 tháng năm 2018, công tác CCHC 10 tháng năm 2018 đạt được...

Đọc tiếp »

Sở Y tế vừa ban hành Thông báo công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ,4 của Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Thủ...

Đọc tiếp »

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông báo công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến...

Đọc tiếp »

Ngày 26-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh do đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của...

Đọc tiếp »