CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa –...

Đọc tiếp »

“Nhanh chóng, thoải mái, thân thiện” là những cảm nhận chung của nhiều người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh (Bộ phận “một cửa”...

Đọc tiếp »

Ngày 6-7, Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh sơ kết 5 năm công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2013-1017.

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng...

Đọc tiếp »
Tin bài khác