CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 giai đoạn 2016-2020 của tỉnh trong năm 2019.

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tham khảo, áp dụng nhân rộng các mô hình sáng kiến,...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, từ tháng 12-2018, Bộ phận “một cửa” từ cấp xã đến cấp huyện thực hiện mô hình “không vách kính ngăn cách” giữa công chức tiếp nhận, trả kết quả ...

Đọc tiếp »

Nhằm tiếp tục triển khai thực có hiệu quả Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc...

Đọc tiếp »
Tin bài khác