ĐẤU GIÁ DỰ ÁN-QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẤU GIÁ DỰ ÁN-QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ủy ban nhân tỉnh đã có Quyết định 1373/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 467 m2 tại hẻm 54 Phường 5 thành phố Vũng Tàu. Thời gian dự kiến tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là trong Quý III năm 2017. Trung tâm Phát triển quỹ đất...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 phê duyệt về việc đấu giá quyền sử dụng 20.040,1 m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng 57.134,9 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Thời gian dự kiến tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là trong 6 tháng cuối năm 2017....

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 143,9 m2 tại hẻm 54, đường Trần Phú, Phường 5, thành phố Vũng Tàu. Thời gian dự kiến tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong quý III năm 2017....

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 39.386,9 m2 tại Phường 11, thành phố Vũng Tàu. Thời gian dự kiến tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là trong quý III năm 2017. Trung tâm Phát...

Đọc tiếp »