THÔNG TIN ĐẤU GIÁ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3764/QĐ-UBND bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung điểm mỏ quy hoạch đá xây dựng 23A, phường Long Hương và phường Kim...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 7.722,4m2 (Ký hiệu KS.2.1) tại khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo. Vị trí và thông tin khu đất Khu đất có diện tích 7.722,4m2 đất tại huyện Côn Đảo. Đường Loại 1 - Vị trí 1: 3.955m2; Vị...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 41.217,1m2 tại phường 12, thành phố Vũng Tàu. Thông tin về thửa đất đấu giá - Diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: 41.217,1 m2 (tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu theo đường 3/2 đoạn từ Nguyễn...

Đọc tiếp »

UBND thị xã Phú Mỹ vừa ban hành Thông báo số 1593/TCKH-GCS   về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau đây: 1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thị xã Phú Mỹ. - Địa chỉ: Khu TTHC thị xã, đường Độc Lập (QL 51) phường Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. - Điện...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất có diện tích 73.842 m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, cụ thể như sau: 1. Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: -Diện tích khu đất đấu giá: 73.842m2. -Vị trí: Khu đất được xác định...

Đọc tiếp »