THÔNG TIN ĐẤU GIÁ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ

Ngày 25/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng 20.040,lm2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thay thế Quyết định số: 1904/QĐ-UBND ngày 12/7/2017); đồng thời ban hành Quyết định số 3036/QĐ-UBND phê duyệt Phương...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 49 cơ sở nhà, đất tại thành phố Vũng Tàu tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2017 đến năm 2020, với tổng diện tích đất 182.917,8 m2; diện tích nhà 60.093,1 m2. Chi tiết xem tại đây . (Nguồn:...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 17/9/2017 về việc đấu giá quyền sử dụng 467 m2 đất tại phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với nội dung cụ thể như sau: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Vị trí: Khu đất tọa lạc tại đường Trần Phú (đoạn còn lại)...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 về việc đấu giá quyền sử dụng 143,9 m2 đất tại phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với nội dung cụ thể như sau : Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: Vị trí: Khu đất tọa lạc tại đường Trần Phú (đoạn còn...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND không công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 838,2m2 đất (thuê đất trả tiền một lần) tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty cổ phần Sơn Việt Nam được tổ chức đấu giá vào ngày 07 tháng 02 năm...

Đọc tiếp »