THÔNG TIN ĐẤU THẦU THÔNG TIN ĐẤU THẦU
Web Content Image

Ngày 10/5 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 15/MSTT-TTCNTT&TT thông báo mời thầu rộng rãi gói thầu “Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện triển khai gói thầu “Mua sắm trang phục thanh tra năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Đọc tiếp »

Ngày 14/12, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành Thông báo số 25/TB-TTCNTT&TT về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016”; từ nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn thu...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhằm thực hiện kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại, thông tin đối ngoại biển đảo năm 2016. Sở Thông tin và Truyền thông Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Phát sóng chương trình...

Đọc tiếp »