THÔNG TIN ĐẤU THẦU THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Ngày 20/6/2017, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 11/TB- TTCNTT&TT về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng chương trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của Tỉnh.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở LĐTB&XH: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh “Tổ chức đoàn người có công với cách mạng đi tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc”.

Đọc tiếp »

Xét đơn xin chủ trương đầu tư của Công ty cổ phần Lead Giken (Nhật Bản) đề ngày 20/01/2015 về việc đầu tư dự án sản xuất, gia công cơ khí, khuôn mẫu của nhà đầu tư Nhật Bản và ý kiến của Sở Kế hoạch...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 892/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện Bà Rịa năm 2015.

Đọc tiếp »