THÔNG TIN ĐẤU THẦU THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Ngày 20/6/2017, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 11/TB- TTCNTT&TT về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 10/5 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 15/MSTT-TTCNTT&TT thông báo mời thầu rộng rãi gói thầu “Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện triển khai gói thầu “Mua sắm trang phục thanh tra năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng chương trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của Tỉnh.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở LĐTB&XH: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh “Tổ chức đoàn người có công với cách mạng đi tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc”.

Đọc tiếp »