Thông tin về hợp tác - đầu tư Thông tin về hợp tác - đầu tư
Bổ sung danh mục 23 dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất
08:49 | 07/08/2015 Print   E-mail    

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó có 23 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích phải chuyển là 90,44ha phục vụ cho các mục đích: xây dựng trạm Gò Găng phục vụ quản lý tuyến luồng sông Dinh, làm đường giao thông, xây dựng kênh thủy lợi, xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, văn hóa, thể thao, giáo dục, các trang trại chăn nuôi...  Được biết, số dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa là 16 dự án với tổng diện tích 55,83ha. Trong đó, đất lúa 2 vụ trở lên có 1 dự án, tổng diện tích 2,4ha. Đất lúa 1 vụ có 15 dự án, tổng diện tích 53,43ha. Tổng số dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ là 6 dự án với tổng diện tích 30,21ha. Tổng số dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng đặc dụng là 1 dự án (dự án Khu chế biến hải sản tập trung tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) với tổng diện tích 4,40ha.

nguồn: baobariavungtau.com.vn