Thông tin về hợp tác - đầu tư Thông tin về hợp tác - đầu tư
Bà Rịa- Vũng Tàu: 100% hồ sơ tàu biển xuất nhập cảnh thông qua NSW
07:33 | 02/02/2016 Print   E-mail    

Từ ngày 6/5/2015, hệ thống một cửa quốc gia chính thức được triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc tại các cảng biển quốc tế trong đó có các cảng thuộc tỉnh BR-VT.

Để góp phần triển khai thành công hệ thống, Cục Hải quan BR-VT đã chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị cũng như quá trình triển khai. Tính đến hết năm 2015, đơn vị đã thực hiện thông quan thành công 3.270 hồ sơ tàu biển xuất nhập cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia (NSW), đạt 100% số hồ sơ tàu biển làm thủ tục xuất nhập cảnh tại đơn vị.

 
Cán bộ, công chức trong đơn vị được tập huấn cho việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia.

Đạt được kết quả trên, cục Hải quan BR-VT đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức trong đơn vị về tầm quan trọng của cơ chế một cửa quốc gia đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, kĩ thuật, hạ tầng để đảm bảo quá trình triển khai được thuận lợi; đồng thời tổ chức 2 lớp tập huấn cho doanh nghiệp, đại lí giao nhận, đại lí hàng hải về việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia; thành lập Tổ triển khai cơ chế một cửa quốc gia; tổ chức họp sơ kết với các cơ quan quản lí nhà nước có liên quan để đánh giá quá trình triển khai và tổng hợp vướng mắc trong quá trình triển khai báo cáo Tổng cục Hải quan để xử lí kịp thời cho doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan BR-VT, đến nay về cơ bản hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng rất tốt trong việc hoàn thành thủ tục cho tàu nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hỗ trợ tốt cho việc khai thác, tra cứu thông tin về phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và bản khai hàng hóa của các đơn vị liên quan.

nguồn: brt.vn