BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Quy hoạch chi tiết luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh BR-VT đến năm 2020: Hơn 4.100 tỷ đồng nạo vét, nâng cấp luồng giao thông thủy nội địa
08:11 | 16/03/2016 Print   E-mail    

Ngày 15-3, đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe  đơn vị tư vấn báo cáo dự án rà soát quy hoạch chi tiết luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh BR-VT đến năm 2020.

BR-VT có 24 con sông và rạch chính dài 231km, trong đó tỉnh đã đưa vào quản lý và khai thác 117km (chiếm 51%). Phần lớn các bến xây dựng tự phát, quy mô nhỏ, chủ yếu cho tàu sông đến 500 tấn và các tàu cá hoạt động trên địa bàn. Hiện có 3 cảng tàu khách là Cầu Đá, Cầu Quan và Cát Lở. Nhiều sông, kênh đưa vào khai thác nhưng chủ yếu là tận dụng điều kiện tự nhiên nên chưa bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, trên sông còn có nhiều chướng ngại vật. Các cảng sông có quy mô nhỏ, trang thiết bị bốc xếp chưa được chú trọng, hệ thống giao thông nối cảng sông với các phương thức vận tải khác chưa đồng bộ. Từ thực tế ấy, tốc độ vận tải thấp nên chưa hấp dẫn đối với những chủ hàng, năng suất bốc hàng còn chậm…

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, quy hoạch chi tiết luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh BR-VT đến năm 2020 sẽ quy hoạch cảng thủy nội địa gồm 4 nhóm: cảng trung chuyển hỗ trợ cảng biển và Khu công nghiệp; cảng phục vụ dân sinh; cảng vật liệu xây dựng; cảng tàu khách. Về quy hoạch hệ thống luồng sẽ triển khai nạo vét, nâng cấp 24 tuyến luồng. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư 24 cảng nội địa của 4 nhóm cảng là 3.604 tỷ đồng; kinh phí đầu tư nạo vét luồng gần 544 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách sẽ đầu tư cải tạo, nâng cấp luồng lạch, có thể kết hợp nguồn vốn DN; ngân sách nhà nước đầu tư hệ thống phao tiêu biển báo trên tất cả các tuyến luồng. Đối với các tuyến luồng nhánh vào cảng, khu nước trước bến do các DN đầu tư nạo vét. Nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển cảng – kho bãi đường thủy nội địa được huy động từ nhiều nguồn vốn để đầu tư.

Phát biểu tại tại cuộc họp, đồng chí Lê Tuấn Quốc yêu cầu đơn vị tư vấn cập nhật lại số liệu gần đây nhất, ưu tiên kinh phí để triển khai các dự án theo thứ tự ưu tiên, sau khi hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

nguồn: baobariavungtau.com.vn