Số liệu đầu tư Số liệu đầu tư
Danh sách các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 nguồn vốn ngân sách nhà nước
02:24 | 23/05/2016 Print   E-mail    

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 từ nguồn ngân sách nhà nước là 3.706.310 triệu đồng.

Xem chi tiết danh mục các dự án tại đây!

Cổng TTĐT