Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Báo cáo tình hình kinh tế xã hội
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
02:01 | 08/08/2016 Print   E-mail    

Ngày 29/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 74/BC-UBND về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Chi tiết Báo cáo số 74/BC-UBND

(nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn)