Quy hoạch xây dựng - đô thị Quy hoạch xây dựng - đô thị
TP Vũng Tàu: Thông báo hủy bỏ thu hồi đất để thực hiện dự án: Trường Trung học cơ sở phường 8
01:57 | 23/08/2016 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định hiện hành, ngày 18/8/2016, UBND thành phố vừa ban hành thông báo số 429/TB-UBND thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 170/UBND-PTQĐ ngày 17/8/2011 của UBND thành phố Vũng Tàu về thu hồi đất để thực hiện dự án: Trường Trung học cơ sở phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, vị trí, diện tích, ranh giới khu đất hủy bỏ được xác định theo Trích đo bản đồ địa chính khu đất được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh xác nhận ngày 11/3/2011 thuộc tờ bản đồ địa chính phường 8, thành phố Vũng Tàu. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong phạm vi dự án: Trường Trung học cơ sở phường 8, thành phố Vũng Tàu (thuộc khu vực đường Bình Giã) sẽ được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Nguồn: vungtau.baria-vungtau.gov.vn