Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Năm 2017, huyện Tân Thành chuyển gần 580 hecta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
09:56 | 04/12/2016 Print   E-mail    

UBND huyện Tân Thành tổ chức thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Trong năm tới, toàn huyện có 33.383 hecta đất tự nhiên, trong đó, hơn 18.500 hecta đất nông nghiệp, hơn 14.000 hecta đất phi nông nghiệp, 3.187 hecta đất đô thị, còn lại 66 hecta đất chưa sử dụng.

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Tân Thành sẽ chuyển gần 580 hecta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đồng thời thu hồi hơn 469 hecta đất nông nghiệp phục vụ các công trình, dự án; chuyển mục đích sử dụng hơn 53 hecta đất nông nghiệp của người dân sang đất ở và 65,5 hecta đất do UBND các xã, thị trấn quản lý.

Huyện Tân Thành đang tiếp tục rà soát, phân loại các khu quy hoạch, dự án chậm triển khai, dự án treo và kiên quyết thu hồi nếu chủ đầu tư không thực hiện triển khai.

(nguồn: brt.vn)