BRVT qua báo chí BRVT qua báo chí
Giai đoạn 2016-2020: Hỗ trợ phát triển ít nhất 250 dự án, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
09:57 | 08/12/2016 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định 3380/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu thúc đẩy hình hành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tại Tỉnh. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình hành và phát triển loại hình DN có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ phát triển ít nhất 200 dự án và 50 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ảnh: Nguồn Internet

Đối tượng hỗ trợ: Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, DN khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuê, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. DN khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu. Ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh

Bên cạnh đó cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được triển khai song hành và được giao cho Quỹ phát triển KH và CN, Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh tiến hành cho vay, tài trợ theo quy định. Đồng thời khuyến khích các DN, các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức, cá nhân thành lập Quỷ hỗ trợ khởi nghiệp tại Tỉnh.

Cổng TTĐT