Thông tin về hợp tác - đầu tư Thông tin về hợp tác - đầu tư
Thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự TL 44A tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
09:30 | 12/12/2016 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 10371/UBND-VP về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự TL 44A tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thu hồi và chấm dứt hiệu lực văn bản số 2597/UBND-VP ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Thành Chí nghiên cứu, lập dự án đầu tư Cụm biệt thự TL 44A, tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Mọi chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh (nếu có) liên quan đến dự án, Công ty Cổ phần Thành Chí tự chịu trách nhiệm.
 UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư  cùng UBND huyện Long Điền phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị.

UBND huyện Long Điền có trách nhiệm thực hiện công bố chủ trương thu hồi dự án trên cho người dân trong vùng dự án được biết và định hướng quy hoạch của khu đất sau khi thu hồi dự án./.

Nguồn: Sở Xây dựng

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn