Chính sách ưu đãi đầu tư Chính sách ưu đãi đầu tư
Chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa trong một số lĩnh vực.
06:38 | 09/07/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Chính sách này áp dụng đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực: Giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

Điều kiện được hưởng chính sách là phải đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

Theo đó, các dự án được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê bao gồm: các dự án xã hội hóa đầu tư trên địa bàn các huyện, xã Long Sơn của thành phố Vũng Tàu, các xã và phường Kim Dinh của thành phố Bà Rịa; hoặc dự án xã hội hóa thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích xã hội hóa.

Đối với các dự án xã hội hóa được đầu tư tại các phường của thành phố Vũng Tàu và các phường của thành phố Bà Rịa (trừ phường Kim Dinh), Tỉnh có chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản với thời gian 03 năm. Sau thời gian xây dựng cơ bản, trường hợp dự án xã hội hóa thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa thì được miễn 17 năm tiền thuê đất phải nộp.

Sau khi được miễn tiền thuê đất theo quy định nêu trên, các dự án xã hội hóa đầu tư tại các Phường của thành phố Vũng Tàu (trừ phường 11 và phường 12) tiếp tục được giảm 50% tiền thuê đất còn phải nộp; dự án xã hội hóa đầu tư tại các Phường của thành phố Bà Rịa (trừ phường Kim Dinh) và phường 11, phường 12 thành phố Vũng Tàu tiếp tục được giảm 60% tiền thuê đất còn phải nộp.

Quyết định cũng quy định rằng, trong trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công việc thuộc trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại Điều 75 Luật Đấu thầu và gửi hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định. Cơ sở thực hiện xã hội hóa khi lập dự án đầu tư để được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa phải cam kết thực hiện đúng tiến độ và các tiêu chuẩn do Chính phủ quy định nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (bao gồm ưu đãi về đất).

Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất cao hơn Quy định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn thì được hưởng theo Quy định này của thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2017. Bạn đọc có thể xem toàn văn Quyết định trên Trang Công báo điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ congbao.baria-vungtau.gov.vn.

PHỤ LỤC

DANH MỤC LĨNH VỰC KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA

MỤC 1 - DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên

II. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

1. Đầu tư xây dựng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề.

2. Đầu tư thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

III. LĨNH VỰC Y TẾ

1. Đầu tư thành lập cơ sở khám, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa, phòng khám.

2. Đầu tư thành lập cơ sở thực hiện y tế dự phòng.

3. Đầu tư thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Đầu tư thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và sinh phẩm y tế; đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học.

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA

Đầu tư thành lập cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống.

V. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

Đầu tư xây dựng: cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao (năng khiếu và thành tích cao).

VI. LĨNH VỰC VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Đầu tư thành lập cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải.

2. Đầu tư thành lập cơ sở xử lý rác thải.

3. Đầu tư thành lập cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại (kể cả chất thải y tế)

4. Đầu tư thành lập cơ sở xử lý chất thải nguy hại (kể cả chất thải y tế).

5. Đầu tư thành lập cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.

6. Đầu tư thành lập cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo từ sức gió, ánh sáng mặt trời thủy triều địa nhiệt năng lượng sinh học- sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu hủy chất thải ô nhiễm môi trường.

7. Đầu tư thành lập cơ sở hỏa táng, điện táng.

8. Đầu tư thành lập cơ sở sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

9. Đầu tư thành lập cơ sở sản xuất trang thiết bị chuyên dùng để xử lý (tái chế, tiêu hủy) các loại chất thải.

10. Đầu tư thành ỉập cơ sở sản xuất trang thiết bị chuyên dùng cho quan trắc môi trường.

11. Đầu tư thành lập cơ sở khắc phục sự cố môi trường.

Mục 2. DANH MỤC LĨNH VỰC KHUYÊN KHÍCH XÃ HỘI HÓA

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đầu tư xây dựng các trường học Mầm non, Phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Đầu tư thành lập: bảo tàng ngoài công lập; bảo tàng mỹ thuật ngoài công lập; bảo tàng nhiếp ảnh ngoài công lập.

2. Đầu tư thành lập: trung tâm văn hóa ngoài công lập cấp xã.

III.  LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Đầu tư thành lập: nhà tập luyện thể thao; câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

2. Đầu tư thành lập cơ sở sản xuất dụng cụ thể dục thể thao.

3. Đầu tư thành lập cơ sở lưu trú, ký túc xá của vận động viên thể thao.

IV. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Đầu tư thành lập cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán.

2. Đầu tư thành lập cơ sở xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị

3. Đầu tư thành lập cơ sở cung cấp nước sạch.

4. Đầu tư thành lập cơ sở quan trắc và phân tích môi trường.

5. Đầu tư xây dựng nhà tang lễ.

V. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP:

Thành lập văn phòng giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng


Cổng TTĐT BR-VT