Đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp Đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN

THÔNG TIN, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Kênh thông tin đường dây nóng Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mong nhận được những thông tin, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức xã hội và các địa phương về việc hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương trong các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện các thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng các quy định của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm.

- Những vướng mắc cụ thể trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Thông tin, phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Tên cơ quan tiếp nhận: Kênh thông tin đường dây nóng Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm NCPT & Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Địa chỉ liên hệ: Khu B3 Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Tỉnh, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung – thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Số điện thoại tiếp nhận thông tin đường dây nóng: 096.454.07.07 (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07 giờ 00 đến 19 giờ 00 hàng ngày, kể cả thứ 7, chủ nhật).

- Địa chỉ thư điện tử: cchc@baria-vungtau.gov.vn

- Website: http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn 

Lưu ý:

- Thông tin, phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; nêu rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

 Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.