Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020
 
Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020
Lãnh đạo đơn vị
1Nguyễn Hồng LĩnhUVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
2Nguyễn Thị YếnPhó Bí thư Tỉnh ủy
3Nguyễn Văn TrìnhPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh